su-tu-da–cham-pa–do-ban–wikipedia.org–dongnhacxua.com

Sư tử đá của Chăm Pa tại thành Vijaya vẫn còn. Ảnh: wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *