lang-quan-ho-que-toi–nguyen-trong-tao–nguyen-phan-hach–nguyentrongtao.vnweblogs.com–dongnhacxua.com

Bản thảo viết tại làng Khương Hạ (Hà Nội) tháng 9.1978. Ảnh: http://nguyentrongtao.vnweblogs.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *