may-cassette–thu-huong–baokhanhhoa.com.vn–dongnhacxua.com

Máy cassette và băng nhạc hiếm hoi mà tiệm băng đĩa Thu Hương còn giữ lại. Ảnh: BaoKhanhHoa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *