akai-1-4–baotreonline.com–dongnhacxua.com

Một cửa hàng thâu âm băng cối và cassette ngày trước ở trung tâm Sài Gòn – Ảnh: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *