paris-1-3–rfa.org–dongnhacxua.com

Những quán cà phê lộ thiên ở gần Place de la Republique ở Paris ngày 16 tháng 11, 2015. AFP Photo: RFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *