phuong-chanh-hung-bang-coi–baokhanhhoa.com.vn–dongnhacxua.com

Một số băng cối được sản xuất từ trước năm 1975 trong bộ sưu tập của anh Phương Chánh Hùng. Ảnh: BaoKhanhHoa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *