Hai vã chÓng bà NgÍc Bút – téc nhà th¡ HuyÁn Chi nm 1954 ¢nh: NVCC

Huyền Chi và chồng – Ảnh: tư liệu gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *