tran-van-khe–tieu-su–5–tranquanghai.info–dongnhacxua.com

Trần Văn Khê cùng phu nhân với ba người con (Tân Định Sài Gòn 1949). Ảnh: tranquanghai.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *