vet-thu-tren-lung-ngua-hoang–1–pham-duy–ngoc-chanh–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy – Ngọc Chánh). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *