WAR & CONFLICT BOOKERA: VIETNAM

Những người di cư bằng thuyền năm 1954 từ miền Bắc. Ảnh: wikipedia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *