Giang-Ngoc–TungGiang–2009–micytran–dongnhacxua.com

Ca sỹ Giáng Ngọc và ba là nhạc sỹ Tùng Giang. Ảnh: mickytran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *