bang-casset-50-tuoi-1-12–tinhte.vn–dongnhacxua.com

Apr 28, 2009 – Denair, California, U.S. – Property of the former owners, left behind in a bank-owned foreclosed house in Denair, California, U.S. (Credit Image: ? David H. Wells/ZUMAPRESS.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *