Thế nào là nhạc tiền chiến?

Cụm từ ‘nhạc tiền chiến’ hiện nay được dùng khá nhiều và theo chúng tôi là có phần chưa hợp lý. Trong bài viết này, [dongnhacxua.com] hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tác giả Hoài Nam trong bài thứ 8 trong loạt bài ’70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam’ về việc định nghĩa thế nào là nhạc tiền chiến.

Theo đó, nếu nói một cách chính xác thì nhạc tiền chiến là những bản nhạc viết ra trước khi xảy ra cuộc kháng chiến chống Pháp do Việt Minh lãnh đạo (trong Nam là cuối năm 1945 và ngoài Bắc là 1946).

Như vậy, những sáng tác sau thời điểm này đều không nên con là ‘nhạc tiền chiến’ mà từ ngữ hợp lý hơn là ‘dòng nhạc mang âm hưởng tiền chiến’.

[footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *